Protestants Wildervank

RSS nieuws

Feed not found.

Orgeldag en Monumentendag

In september is de jaarlijkse Nationale Orgeldag samen met de Open Monumentendag.
Vanaf 10 uur is de kerk open. De commissieleden van de Monument- en Concertcommissie zullen aanwezig zijn om iets te vertellen over het monument en het orgel.

Natuurlijk kan de toren weer beklommen worden voor een adembenemend uitzicht over Wildervank en verre omgeving.

Het orgel wordt bespeeld door organisten en van 14.00 – 14.30 uur is er een orgelbespeling door hoofdorganist Dirk Swama.

's Avonds is er een concert

Activiteiten

clockEr gebeurt heel veel in de Protestantse Gemeente in Wildervank. Eigenlijk meer dan we soms zelf denken.

+ De diakonie zet zich in voor wie concrete hulp nodig hebben, dichtbij of veraf.

+ De ZWO-werkgroep brengt de thema's van zending en werelddiakonaat onder de aandacht van gemeenteleden.

+ De liturgiecommissie rust de gemeente toe op het gebied van vieren en symbolen.

Zingen in de kerkdiensten wordt ondersteund door de cantorij en van tijd tot tijd door ons Adhoc-koor.

+ Voor de jeugd zijn er clubs en diverse evenementen. Er is een kinderleerhuis voor kinderen uit groep 7 en 8. En er is een groep voor belijdeniscatechisanten. Alle jeugdwerk is gecombineerd met de PG Veendam.

+ Vorming & toerusting biedt een gevarieerd programma aan. Daarnaast zijn er GemeenteGroeiGroepen die in huiskamers bij elkaar komen, en is er een Geloofscafé waar mensen elkaar in ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten.

+ Van 19 februari t.m. 1 maart 2015 reist een groep gemeenteleden met ds. en mw. Grashoff naar Israël.

+ De kerkruimte wordt geregeld gebruikt voor concerten, waarbij het orgel soms wel, soms niet gebruikt wordt.

+ Daarmee hebben we nog niet genoemd wat misschien wel Wildervanks specialiteit is: gewoon aanpakken. Een hechte en vakbekwame klusgroep verricht wonderen in de gebouwen. Met een grote groep vrijwilligers worden er jaarlijks tientallen tonnen potgrond verkocht, en derhalve ook versjouwd. Vaardige handen bakken grote voorraden kniepertjes. Maandelijks wordt er oud papier ingezameld. Met kerst gaat een zanggroep rond in de tehuizen. Alle kosterstaken en de schoonmaak worden stilzwijgend verricht door vrijwilligers. En er gebeurt nog wel meer... Geen wonder dat de kerk een groot pleitbezorger blijft voor zondagsrust! Tenminste één dag in de week moeten we van ophouden weten.

Verhuur zalen

Bij de kerk zijn verschillende zalen die te huur zijn. Voor informatie over huur en de condities daarvan kan contact worden opgenomen met mw K.H. Zijlema Wubs C.W. Lubbersstraat 33 telefoon: 0598 621484 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit: J. van Bolhuis, voorzitter telefoon: 0598 631743 mw J. Veldhuis-Bakker, secretaris B. Wind, administratie telefoon: 0598 632420 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. F. Eggen J.J. Hensens F. Lenting bankrekening: SNS-bank 95.66.93.091 t.n.v. kerkrentmeesters Prot. Gem. te Wildervank ING-bank 49.74.479 t.n.v. Prot. Gem. te Wildervank. Collectemunten kunnen worden besteld bij: J. Rijks, gironummer 866710 t.n.v. J. Rijks.

Diakonie - Rekening 2014

Resultatenrekening Diakonie 2014 // Protestantse Gemeente te Wildervank. Inkomsten + beginsaldo : Uitgaven + eindsaldo : Diaconale collecten : Afdrachten diaconale collecten : 10 Collecten advieslijst Kerk in actie 672,55 10 Afdrachten "Kerk in actie" 656,05 20 Collecten advieslijst PKN / JOP 1 032,33 20 Afdrachten "PKN / JOP" 995,83 30 Avondmaalscollecten 758,26 30 Avondmaalsprojecten / afdrachten 760,00 40 Werelddiaconaat Moldavië 3 006,70 40 Werelddiaconaat Moldavi 2 000,00 50 Zending Moldavië 666,78 50 Zending Moldavië 258,16 60 Diverse projecten (collecten) 979,27 60 Afdrachten "diverse" projecten 1 772,27 70 - 70 Advies proj.lijst Regionaal Diaconaal Fonds 435,00 80 - 80 Werkgroep radio kerkdiensten 100,00 90 - 90 Overige periodieke giften / donaties 200,00 100 Diakonie collecten (incl Evangelisatie) 2 430,35 100 Afdracht "Diaconaal quotum / arbeid" 703,93 Totaal diaconale collecten : 9 546,24 Totaal afdracht diaconale collecten : 7 881,24 Overige inkomsten Overige uitgaven 110 Bijdrage kerkwebradio 144,00 110 Kosten kerkwebradio 369,97 120 Rente spaarrekening - 120 Bankkosten 83,46 130 Rente overige lening(en) 46,50 130 0 - 140 Diverse inkomsten 1 420,97 140 Diverse kosten 1 551,13 150 0 - 150 Bijdrage Evangelisatie / broodmaaltijden 134,81 160 0 - 160 Bijdrage soos 65+ - 170 0 - 170 Diakonie Kerstgift / bijdrage kerstviering(en) 75,00 180 Bijdrage lectuur (v.n. Elisabet) 698,95 180 Abonnementen / lectuur (Elisabet) 1 210,08 190 0 - 190 Avondmaalskosten (brood, wijn, druivensap) 66,70 200 0 - 200 0 - Totaal overige inkomsten : 2 310,42 Totaal overige uitgaven : 3 491,15 Saldo per 1 januari 2014 Saldo op dit moment (per 31 december 2014) : Saldo kas (contant) 54,22 Saldo kas (contant) 18,51 Saldo betaalrekening 10 506,58 Saldo betaalrekening 11 096,06 Saldo spaarrekening - Saldo spaarrekening - Totaal begin-saldo : 10 560,80 Totaal eind-saldo : 11 114,57 Collecten kerk / ZWO / jeugd 8 993,79 Afdrachten kerk / ZWO / jeugd 8 924,29 31 411,25 31 411,25

ANBI / Privacy

Hier vind u de ANBI-gegevens van de kerkelijke gemeente.

De officiële naam van de gemeente luidt: Protestantse Gemeente Wildervank
RSIN-nummer: 002546498

Contactgegevens vindt u op de pagina Contact
Informatie over doelstelling, beleid en bestuur van de kerkelijke gemeente vindt u in het beleidsplan.

Download jaarrekening en begroting van de kerk.
Download jaarrekening en begroting van de diakonie.

De Protestantse Gemeente Wildervank is deel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het landelijk beleidsplan, De hartslag van het leven, kunt u vanaf de PKN-website downloaden.
Het beloningsbeleid van de kerkelijke gemeente is conform de landelijke regeling arbeidsvoorwaarden.

De privacy-verklaring van de Protestantse Gemeente Wildervank kunt u hier downloaden.

Beheer

De zorg voor de geldzaken van de kerk en haar gebouwen is toevertrouwd aan de kerkrentmeesters.

Naast de kerkzaal zijn er een drietal vergaderzalen. Voor verhuurcondities en reserveringen kan contact worden opgenomen met Mw K.H. Zijlema-Wubs telefoon: 0598 621084 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het college van kerkrentmeesters is als volgt samengesteld:
Voorzitter: vacant
mw A.H. Penning, secretaris
mw J.A. Mulder-Drenth, penningmeester
B. Wind, administratie telefoon: 0598 632420 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
F. Eggen

Bankrekeningen:
SNS-bank: NL93 SNSB 0956 6930 91 t.n.v. kerkrentmeesters Prot. Gem. te Wildervank
ING-bank: NL85 INGB 0000 8627 60 t.n.v. Prot. Gem. te Wildervank

Collectemunten kunnen besteld worden bij J. Rijks, bankrekening 886710 t.n.v. J. Rijks Er zijn munten met een waarde van € 1,00 en € 0,50.