Protestants Wildervank

Activiteiten

clockEr gebeurt heel veel in de Protestantse Gemeente in Wildervank. Eigenlijk meer dan we soms zelf denken.

+ De diakonie zet zich in voor wie concrete hulp nodig hebben, dichtbij of veraf.

+ De ZWO-werkgroep brengt de thema's van zending en werelddiakonaat onder de aandacht van gemeenteleden.

+ De liturgiecommissie rust de gemeente toe op het gebied van vieren en symbolen.

Zingen in de kerkdiensten wordt ondersteund door de cantorij en van tijd tot tijd door ons Adhoc-koor.

+ Voor de jeugd zijn er clubs en diverse evenementen. Er is een kinderleerhuis voor kinderen uit groep 7 en 8. En er is een groep voor belijdeniscatechisanten. Alle jeugdwerk is gecombineerd met de PG Veendam.

+ Vorming & toerusting biedt een gevarieerd programma aan. Daarnaast zijn er GemeenteGroeiGroepen die in huiskamers bij elkaar komen, en is er een Geloofscafé waar mensen elkaar in ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten.

+ Van 19 februari t.m. 1 maart 2015 reist een groep gemeenteleden met ds. en mw. Grashoff naar Israël.

+ De kerkruimte wordt geregeld gebruikt voor concerten, waarbij het orgel soms wel, soms niet gebruikt wordt.

+ Daarmee hebben we nog niet genoemd wat misschien wel Wildervanks specialiteit is: gewoon aanpakken. Een hechte en vakbekwame klusgroep verricht wonderen in de gebouwen. Met een grote groep vrijwilligers worden er jaarlijks tientallen tonnen potgrond verkocht, en derhalve ook versjouwd. Vaardige handen bakken grote voorraden kniepertjes. Maandelijks wordt er oud papier ingezameld. Met kerst gaat een zanggroep rond in de tehuizen. Alle kosterstaken en de schoonmaak worden stilzwijgend verricht door vrijwilligers. En er gebeurt nog wel meer... Geen wonder dat de kerk een groot pleitbezorger blijft voor zondagsrust! Tenminste één dag in de week moeten we van ophouden weten.