Protestants Wildervank

Catechese

Len Munnik, EngelzichtCatechese is een typisch kerkwoord. Het gaat gewoon over leren. Maar leren in de kerk is toch net iets anders dan op school. Gewoon omdat het gaat over 'zaken' die niet gewoon zaken zijn: God en Jezus, kerkdienst en geloof. Toch hebben die ongewone zaken alles te maken met je gewone dagelijkse leven. Maar dan moet je er wel iets over leren. Eigenlijk gaat het over anders tegen de wereld aan leren kijken.

Op dit moment zijn de dominees, de jeugdwerker en de jeugdraad bezig een nieuwe opzet voor de catechese uit te werken. Het gaat een programma worden gericht op groep 7 en 8 van de basisschool -- kinderleerhuis -- met daarnaast extra activiteiten voor tieners. Wildervank en Veendam werken daarin samen. Informatie bij ds. Marien Grashoff.

Los van dit catecheseprogramma is er altijd de mogelijkheid voor belijdeniscatechisatie. Dat is niet afhankelijk van leeftijd. Het wel of niet willen doen van belijdenis is evenmin een voorwaarde om mee te doen. Er is een leuke en enthousiaste groep, maar daar kun je altijd nog bij aansluiten. Belangstelling? Neem contact op met ds. Marien Grashoff.