Aardbevingen in Turkije en Syrië

De aardbevingen in Turkije en Syrië zijn verschrikkelijk. Vanuit de Turkse gemeenschap in Veendam is een hulpactie opgezet. Breng uw bijdragen z.s.m. naar het ontmoetingscentrum bij de moskee, Dr. Bosstraat 60, Veendam. Wat is er nodig? Zie hieronder.

De landelijke PKN biedt via Kerk in Actie en onze partnerkerken in Aleppo financiële steun. U kunt uw gift overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp Syrië.  A.s. zondag houde we hiervoor ook een extra collecte.

Artikel geplaatst door Ben