Oekumenische kerkdienst 16 januari

De dienst op 16 januari is de jaarlijkse oekumenische viering van de Raad van Kerken, waarmee de Week van Gebed voor de Eenheid wordt geopend. Ditmaal in de Grote Kerk in VEENDAM, aanvang 10:00 UUR. De dienst is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten en heeft als thema ‘Licht in de duisternis’.

Vanwege COVID is de dienst alleen online. Bekijk of beluister die via Kerkomroep van Veendam.

De collecte is voor de Hand in Hand Schools in Israël, waar Joodse en Arabische kinderen van jongs af aan samen opgroeien.
Meer informatie op hun website.

Maak uw bijdrage over naar deze rekening:

NL89 ABNA 0483 517 186
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veendam
o.v.v. ‘Hand in Hand Schools’

Meer informatie over de Week van Gebed op de eigen website daarvoor.

Artikel geplaatst door dsM