Petitie voor Afghaanse vluchtelingen

Bied Afghanen bescherming!

Een oproep van INLIA aan alle Charter van Groningen-kerken (waaronder Wildervank)

Al jarenlang is Nederland zeer terughoudend in het toelaten van Afghaanse asielzoekers. Ook al jarenlang staat Afghanistan helemaal bovenaan de lijst met onveilige landen in de Global Peace Index. Toch bestond de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid het om slechts enkele dagen voor de inname van Kaboel door de Taliban nog aan te dringen op het doorgaan met uitzetten naar Afghanistan. Onder grote politieke druk is dat pas op 26 augustus teruggenomen. Wel te verstaan: voorlopig, voor het komende halfjaar, kunnen Afghanen niet worden teruggestuurd of hun asielverzoeken worden afgewezen.

Maar wat nu zeer dringend nodig is, is een nieuw asielbeleid voor Afghanistan.
Het is voor ieder weldenkend mens overduidelijk dat Afghanen nu meer dan ooit recht hebben op bescherming en dat niemand terug kan naar het onvoorspelbare en wrede Taliban-regime.

Daarom heeft VluchtelingenWerk, samen met o.a. INLIA, een petitie opgesteld.
Daarin wordt het Nederlandse kabinet opgeroepen snel werk te maken van een nieuw asielbeleid voor Afghanistan, van evacuatie van alle Afghaanse medewerkers en hun gezinnen, van ondersteuning van de buurlanden waar waarschijnlijk veel Afghanen nu hun toevlucht zullen zoeken en van het maken van goede solidaire afspraken in EU-verband.

Wij roepen u hierbij op om deze petitie mede te ondertekenen.
Vanuit de PKN wordt deze actie mede ondersteund door Kerk in Actie. U kunt de petitie online ondertekenen via deze link:
https://actie.vluchtelingenwerk.nl/petitie-vluchtelingen-afghanistan

De kerkenraad van de Protestatntse Gemeente Wildervank

Artikel geplaatst door dsM