Weer naar de kerkzaal

Vanaf zondag 7 mei zullen de kerkdiensten weer gewoon in de kerkzaal gevierd worden. De kerkenraad heeft dit besloten. In de wandelgangen lieten verschillende mensen al weten hier erg blij mee te zijn.  We hopen dat dit de beleving de zondagse vieringen ten goede zal komen.

Omdat de energiekosten nog even hoog blijven, wordt de kachel wat lager gezet, namelijk op 16°. Dat is te doen, maar misschien wilt u er met uw kleding toch rekening mee houden. De collecte bij de uitgang is voor het onderhoudsfonds, maar tevens voor de energiekosten.

Artikel geplaatst door Gerda