Zorg voor de schepping

Hoe kan de bijbel ons inspireren om zorgzaam om te gaan met al wat leeft? Via Kerk in Actie ondersteunt de Protestantse Kerk de beweging van de Groene Kerken-beweging. Paus Franciscus schreef in 2015 hierover een inspirerende encycliek. Die heeft uiteraard een deftige Latijnse naam, Laudato si, maar daarbij hoort een prima te begrijpen Nederlandse beweging.

Op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap vindt u een leesplan voor 30 dagen. Iedere dag is er een bijbeltekst rond dit thema met een korte meditatie erbij, plus een vraag of suggestie om zelf mee te denken of actief te worden. Laat je meenemen door ‘groene’ theologen Trees van Montfoort, Krijn Pansters en Jannica De Prenter. Ontdek de groene draad in de bijbel in dertig dagen, bijvoorbeeld in de ‘Periode van de schepping’ van 1 september tot 4 oktober. Aanbevolen!

U kunt dit leesplan ook volgen via de gratis Mijn Bijbel-app voor de tablet of smartphone.

Vindt u het lastig om dit leesplan via de tablet of de computer te volgen? Of kent u iemand die zonder deze apparaten toch wil meelezen? Geen probleem. Vraag het mij even per email en ik stuur alle teksten in een af te drukken vorm.

ds. Marien Grashoff <predikant@protestants-wildervank.nl>