Protestants Wildervank

Publiciteit

Context-logo

Kerkbladen

Context is ons eigen kerkblad, sinds 2002. Het verschijnt op de eerste zondag van iedere maand, behalve in de zomervakantie. Dan komt er één nummer uit voor de maanden juli en augustus. Kopij inleveren vóór de 15e van de voorafgaande maand.

Contactadres redactie: mw. Tineke Alvering.

Een webversie van de meest recente Context kunt u hier downloaden.
Het meest recente preekrooster vindt u hier.
Oudere nummers zijn nog beschikbaar:
Context februari 2020
Context januari 2020

Een abonnement kost €15 per jaar. Graag betalen via rekeningnummer NL12 INGB 0009480196 t.n.v. Context, Bareveldstraat 32, Wildervank.

Daarnaast maken we gebruik van de Protestantse Kerkbode, die wekelijks verschijnt in heel de provincie Groningen.

On-line

kerkomroep logoKerkdiensten kunnen via het internet beluisterd worden bij Kerkomroep.nl. Het archief van diensten is te vinden bij Provincie: Groningen > Gemeente: Wildervank.

FacebookDe Protestantse Gemeente Wildervank heeft een eigen Facebook-pagina.