Protestants Wildervank

RSS nieuws

Feed not found.

Vrijdagavond startweekend

Vrijdagavond 13-9-2019 verliep heel mooi. Er zijn erg veel inzendingen geweest voor de 'Wildervank bakt' wedstrijd. De taartverkoop ging goed, maar er waren minder mensen dan taartpunten. Toch hebben we een mooie opbrengst van 241 euro voor het project op Lesbos bij elkaar gehaald. Een prachtig resultaat! De taartpunten worden bewaard zodat we ook nog iets lekkers hebben bij de koffie na de startdienst zondag a.s. Het was ook gezellig bij het handwerkclubje. Je kon er leuke nieuwe ideeën op doen. Ook konden we mooie dingen zien die gemeenteleden gemaakt hadden. Helaas waren er niet veel kinderen voor het cupcake versieren,  ook dit wordt zondag weer aangeboden, hopelijk zijn er dan meer kinderen. Hierbij nog paar foto's van het darttoenooi. Op onze Facebook pagina kunt u meer foto's zien van deze avond. Iedereen die meegewerkt heeft hartelijk bedankt!
 

Bewaren

Startweekend seizoen 2019-2020!

Vrijdagavond 13 september openen we het nieuwe kerkelijk seizoen met een gezellige avond. De ontmoeting zal centraal staan. De avond is van 19-21 uur in Concardia en het Jeugdhonk van onze kerk in Wildervank. Er is een bakwedstrijd waaraan hopelijk veel mensen meedoen. Een jury beoordeelt de baksels. Na het jureren worden de taartpunten en andere baksels verkocht bij de koffie/thee. De opbrengst van de avond is voor een echtpaar dat een restaurant runt op Lesbos. Zij maken, samen met vrijwilligers, veel maaltijden voor de vuchtelingen op Lesbos. Ook brengen zij maaltijden naar zieken en de vrijwilligers doen spelletjes met kinderen om hen de oorlog te laten vergeten. Op deze avond is ook een vrijwilligster aanwezig die deze zomer 2 weken bij dit echtpaar heeft geholpen. Zij wil je graag meer vertellen over het goede doel! Wij hopen dus op een mooie opbrengst! Ook is er een darttoernooi en een handwerkactiviteit. Verschillende gemeenteleden zullen hun hobby laten zien zoals haken, breien, borduren. Je kunt hier zelf ook leren haken, breien, of informatie krijgen over vragen waar je zelf niet uitkomt bij het handwerken. We hopen op een grote opkomst en een heel gezellige avond voor jong en oud!
Zondag begint om 10 uur de startdienst. De dienst zal een andere invulling hebben dan we gewend zijn. We krijgen toneel. Bij de koffie kan er nagepraat worden over de dienst. Om 13 uur start de jaarlijkse barbeque, mjammie!!!

Orgeldag en Monumentendag

In september is de jaarlijkse Nationale Orgeldag samen met de Open Monumentendag.
Vanaf 10 uur is de kerk open. De commissieleden van de Monument- en Concertcommissie zullen aanwezig zijn om iets te vertellen over het monument en het orgel.

Natuurlijk kan de toren weer beklommen worden voor een adembenemend uitzicht over Wildervank en verre omgeving.

Het orgel wordt bespeeld door organisten en van 14.00 – 14.30 uur is er een orgelbespeling door hoofdorganist Dirk Swama.

's Avonds is er een concert

Activiteiten

clockEr gebeurt heel veel in de Protestantse Gemeente in Wildervank. Eigenlijk meer dan we soms zelf denken.

+ De diakonie zet zich in voor wie concrete hulp nodig hebben, dichtbij of veraf.

+ De ZWO-werkgroep brengt de thema's van zending en werelddiakonaat onder de aandacht van gemeenteleden.

+ De liturgiecommissie rust de gemeente toe op het gebied van vieren en symbolen.

Zingen in de kerkdiensten wordt ondersteund door de cantorij en van tijd tot tijd door ons Adhoc-koor.

+ Voor de jeugd zijn er clubs en diverse evenementen. Er is een kinderleerhuis voor kinderen uit groep 7 en 8. En er is een groep voor belijdeniscatechisanten. Alle jeugdwerk is gecombineerd met de PG Veendam.

+ Vorming & toerusting biedt een gevarieerd programma aan. Daarnaast zijn er GemeenteGroeiGroepen die in huiskamers bij elkaar komen, en is er een Geloofscafé waar mensen elkaar in ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten.

+ Van 19 februari t.m. 1 maart 2015 reist een groep gemeenteleden met ds. en mw. Grashoff naar Israël.

+ De kerkruimte wordt geregeld gebruikt voor concerten, waarbij het orgel soms wel, soms niet gebruikt wordt.

+ Daarmee hebben we nog niet genoemd wat misschien wel Wildervanks specialiteit is: gewoon aanpakken. Een hechte en vakbekwame klusgroep verricht wonderen in de gebouwen. Met een grote groep vrijwilligers worden er jaarlijks tientallen tonnen potgrond verkocht, en derhalve ook versjouwd. Vaardige handen bakken grote voorraden kniepertjes. Maandelijks wordt er oud papier ingezameld. Met kerst gaat een zanggroep rond in de tehuizen. Alle kosterstaken en de schoonmaak worden stilzwijgend verricht door vrijwilligers. En er gebeurt nog wel meer... Geen wonder dat de kerk een groot pleitbezorger blijft voor zondagsrust! Tenminste één dag in de week moeten we van ophouden weten.

Verhuur zalen

Bij de kerk zijn verschillende zalen die te huur zijn. Voor informatie over huur en de condities daarvan kan contact worden opgenomen met mw K.H. Zijlema Wubs C.W. Lubbersstraat 33 telefoon: 0598 621484 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit: J. van Bolhuis, voorzitter telefoon: 0598 631743 mw J. Veldhuis-Bakker, secretaris B. Wind, administratie telefoon: 0598 632420 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. F. Eggen J.J. Hensens F. Lenting bankrekening: SNS-bank 95.66.93.091 t.n.v. kerkrentmeesters Prot. Gem. te Wildervank ING-bank 49.74.479 t.n.v. Prot. Gem. te Wildervank. Collectemunten kunnen worden besteld bij: J. Rijks, gironummer 866710 t.n.v. J. Rijks.

Diakonie - Rekening 2014

Resultatenrekening Diakonie 2014 // Protestantse Gemeente te Wildervank. Inkomsten + beginsaldo : Uitgaven + eindsaldo : Diaconale collecten : Afdrachten diaconale collecten : 10 Collecten advieslijst Kerk in actie 672,55 10 Afdrachten "Kerk in actie" 656,05 20 Collecten advieslijst PKN / JOP 1 032,33 20 Afdrachten "PKN / JOP" 995,83 30 Avondmaalscollecten 758,26 30 Avondmaalsprojecten / afdrachten 760,00 40 Werelddiaconaat Moldavië 3 006,70 40 Werelddiaconaat Moldavi 2 000,00 50 Zending Moldavië 666,78 50 Zending Moldavië 258,16 60 Diverse projecten (collecten) 979,27 60 Afdrachten "diverse" projecten 1 772,27 70 - 70 Advies proj.lijst Regionaal Diaconaal Fonds 435,00 80 - 80 Werkgroep radio kerkdiensten 100,00 90 - 90 Overige periodieke giften / donaties 200,00 100 Diakonie collecten (incl Evangelisatie) 2 430,35 100 Afdracht "Diaconaal quotum / arbeid" 703,93 Totaal diaconale collecten : 9 546,24 Totaal afdracht diaconale collecten : 7 881,24 Overige inkomsten Overige uitgaven 110 Bijdrage kerkwebradio 144,00 110 Kosten kerkwebradio 369,97 120 Rente spaarrekening - 120 Bankkosten 83,46 130 Rente overige lening(en) 46,50 130 0 - 140 Diverse inkomsten 1 420,97 140 Diverse kosten 1 551,13 150 0 - 150 Bijdrage Evangelisatie / broodmaaltijden 134,81 160 0 - 160 Bijdrage soos 65+ - 170 0 - 170 Diakonie Kerstgift / bijdrage kerstviering(en) 75,00 180 Bijdrage lectuur (v.n. Elisabet) 698,95 180 Abonnementen / lectuur (Elisabet) 1 210,08 190 0 - 190 Avondmaalskosten (brood, wijn, druivensap) 66,70 200 0 - 200 0 - Totaal overige inkomsten : 2 310,42 Totaal overige uitgaven : 3 491,15 Saldo per 1 januari 2014 Saldo op dit moment (per 31 december 2014) : Saldo kas (contant) 54,22 Saldo kas (contant) 18,51 Saldo betaalrekening 10 506,58 Saldo betaalrekening 11 096,06 Saldo spaarrekening - Saldo spaarrekening - Totaal begin-saldo : 10 560,80 Totaal eind-saldo : 11 114,57 Collecten kerk / ZWO / jeugd 8 993,79 Afdrachten kerk / ZWO / jeugd 8 924,29 31 411,25 31 411,25

ANBI / Privacy

Hier vind u de ANBI-gegevens van de kerkelijke gemeente.

De officiële naam van de gemeente luidt: Protestantse Gemeente Wildervank
RSIN-nummer: 002546498

Contactgegevens vindt u op de pagina Contact
Informatie over doelstelling, beleid en bestuur van de kerkelijke gemeente vindt u in het beleidsplan.

Download jaarrekening en begroting van de kerk.
Download jaarrekening en begroting van de diakonie.

De Protestantse Gemeente Wildervank is deel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het landelijk beleidsplan, De hartslag van het leven, kunt u vanaf de PKN-website downloaden.
Het beloningsbeleid van de kerkelijke gemeente is conform de landelijke regeling arbeidsvoorwaarden.

De privacy-verklaring van de Protestantse Gemeente Wildervank kunt u hier downloaden.