Protestants Wildervank

RSS nieuws

Feed not found.

Diakonie - Rekening 2014

Resultatenrekening Diakonie 2014 // Protestantse Gemeente te Wildervank. Inkomsten + beginsaldo : Uitgaven + eindsaldo : Diaconale collecten : Afdrachten diaconale collecten : 10 Collecten advieslijst Kerk in actie 672,55 10 Afdrachten "Kerk in actie" 656,05 20 Collecten advieslijst PKN / JOP 1 032,33 20 Afdrachten "PKN / JOP" 995,83 30 Avondmaalscollecten 758,26 30 Avondmaalsprojecten / afdrachten 760,00 40 Werelddiaconaat Moldavië 3 006,70 40 Werelddiaconaat Moldavi 2 000,00 50 Zending Moldavië 666,78 50 Zending Moldavië 258,16 60 Diverse projecten (collecten) 979,27 60 Afdrachten "diverse" projecten 1 772,27 70 - 70 Advies proj.lijst Regionaal Diaconaal Fonds 435,00 80 - 80 Werkgroep radio kerkdiensten 100,00 90 - 90 Overige periodieke giften / donaties 200,00 100 Diakonie collecten (incl Evangelisatie) 2 430,35 100 Afdracht "Diaconaal quotum / arbeid" 703,93 Totaal diaconale collecten : 9 546,24 Totaal afdracht diaconale collecten : 7 881,24 Overige inkomsten Overige uitgaven 110 Bijdrage kerkwebradio 144,00 110 Kosten kerkwebradio 369,97 120 Rente spaarrekening - 120 Bankkosten 83,46 130 Rente overige lening(en) 46,50 130 0 - 140 Diverse inkomsten 1 420,97 140 Diverse kosten 1 551,13 150 0 - 150 Bijdrage Evangelisatie / broodmaaltijden 134,81 160 0 - 160 Bijdrage soos 65+ - 170 0 - 170 Diakonie Kerstgift / bijdrage kerstviering(en) 75,00 180 Bijdrage lectuur (v.n. Elisabet) 698,95 180 Abonnementen / lectuur (Elisabet) 1 210,08 190 0 - 190 Avondmaalskosten (brood, wijn, druivensap) 66,70 200 0 - 200 0 - Totaal overige inkomsten : 2 310,42 Totaal overige uitgaven : 3 491,15 Saldo per 1 januari 2014 Saldo op dit moment (per 31 december 2014) : Saldo kas (contant) 54,22 Saldo kas (contant) 18,51 Saldo betaalrekening 10 506,58 Saldo betaalrekening 11 096,06 Saldo spaarrekening - Saldo spaarrekening - Totaal begin-saldo : 10 560,80 Totaal eind-saldo : 11 114,57 Collecten kerk / ZWO / jeugd 8 993,79 Afdrachten kerk / ZWO / jeugd 8 924,29 31 411,25 31 411,25