Predikant

De predikant gaat voor in kerkdiensten, biedt pastorale zorg en draagt bij aan vorming en toerusting, waaronder de catechese. Daarnaast maakt de predikant deel uit van de kerkeraad.

Momenteel is de predikantsplaats vacant. Ook omliggende gemeenten verkeren in die situatie. Samen wordt er gezocht naar mogelijkheden om in elk dorp tenminste de kerkdiensten door te laten gaan, met of zonder predikant als voorgangers. En daarnaast die activiteiten die passen bij die bepaalde gemeente.

Tijdelijk werkzaam met pastorale en liturgische taken: mw. N.D. (Nynke) Hollander, pastor@protestants-wildervank.nl, tel. 06 10164550.

Consulent: Ds. R. Poede, Bloemhofweg 3, 9792 TD Wittewierum, tel: 050-2304266

Artikel geplaatst door Ben