Geloven en vieren

Het grote raam in de kerkGeloven doen we allemaal. In ons eigen kunnen, in de kracht van de samenleving, in de creativiteit van mensen en gemeenschappen, of desnoods in elfjes. Dat komt gewoon op uit ons eigen hart. Wat christelijk geloof bijzonder maakt is dat alle geloof wordt verbonden van de traditie van een boek, de bijbel, waarin alles draait om een God die de wereld en de mensen zichzelf laat (her)scheppen en die daarin zelf altijd aanwezig is. Waar mensen het verprutsen is altijd een nieuw begin mogelijk en ondanks alle kwaad dat overduidelijk aanwezig is, zal toch altijd het goede leven voortgang vinden. Dat geloven we.

Wij zijn een gemeente met geloofsvariëteiten en een kerk met karakter − en wij geloven daarin. Wij geloven in de mensen die samen de kerk maken, omdat zij geloven in de Ene God die er is voor allen. Humor, lef en passie zijn eigenschappen die wij in elkaar waarderen. Wij geloven dat het erg belangrijk is om samen te bouwen aan een open en warme gemeenschap. Wij geloven niet al te zeer in onze eigen voortreffelijkheid, maar wel in de weg die wij samen gaan. En wij zijn trots op ons netwerk van vrijwilligers

Als gemeente maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Onze buurgemeente waarmee wij op het gebied van kringenwerk en katechese mee samenwerken is de Protestantse Gemeente Veendam.

Over geloven in meer strikte zin kunnen we nog veel meer zeggen, maar dat doen we het liefst in echte ontmoetingen. Wees daarom welkom in onze kerkdiensten en bij de activiteiten! U mag zelf kiezen en meedoen, maar er moet niets!

Voor vragen omtrent geloven kunt u ook terecht bij de predikant.

Kerkzaal en orgelVieren kan thuis en overal, maar iedere week doen we het samen als geloofsgemeenschap in de kerkdienst. Daarin zuillen we altijd zingen en bidden, bijbellezen en onze gaven delen. De ontmoeting met anderen en de ontmoeting met God horen bij elkaar. Een goede viering tilt je even uit boven je eigen besognes en verbindt je met de mensen, met de schepping en met God. En vanuit iedere viering gaan wij opnieuw hoopvol de wereld in.

Download hier de gebruikelijke liturgie voor de vieringen op zondag. En kijk op deze pagina voor aanvangstijden en informatie over kerkdiensten.