Kerkeraad

De kerkeraad is het bestuur van de kerkelijke gemeente. Ouderlingen, diakenen en predikant zijn daar lid van. En ook de kerkrentmeesters, die zorg dragen voor financiën en gebouwen.

Preses (voorzitter): dhr. Gerrit Jan Laarman, tel. 0598 628192
Scriba (secretaris): mw. Gerda Kloosterhuis, scriba@protestants-wildervank.nl, tel. 0598 621000
Pastoraat: mw. Fieneke Doedens, pastoraat@protestants-wildervank.nl
Kerkrentmeesters: dhr. Henk Wieringa, kerkrentmeesters@protestants-wildervank.nl

Artikel geplaatst door Ben