Kerkewerk

Als kerkelijke gemeente hebben we activiteiten binnenshuis en naar buiten toe.

Binnenactiviteiten

Naast de wekelijkse kerkdiensten is er ieder jaar een programma van kringen. Dat kan gaan om bijibelstudie, om een cultureel thema, een maatschappelijk onderwerp, een lezing van iemand van buiten, een pelgrimswandeling, een meditatiecursus, samen zingen, kortom: van alles. Het kan plaatsvinden in het kerkgebouw, of bij mensen thuis, of op nog een andere locatie. Ieder jaar staat die informatie in het zg. Gele boekje.

Daarnaast is er voor kinderen van groep 7 en 8 een leertraject dat we Kinderleerhuis hebben genoemd. Daarin komen de basiszaken van wat we in de kerk doen aan bod op eenm actieve en aansprekende manier. Kinderen die in de leeftijdsgroep vallen krijgen persoonljk een uitnodiging. Om de twee jaar starten we met een nieuwe groep. Vragen? Neem contact op met de predikant. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om geloofsbelijdenis te doen. Neem ook daarvoor contact op met de predikant.

Verder is er altijd de mogelijkheid om persoonlijk bezoek te krijgen. De groep vrijwilligers die dat draagt wordt wel steeds kleiner. Maar als ouderlingen, predikant en bezoekmedewerkers proberen we toch in de gaten de houden waar paatorale ondersteuning nodig is. Dat kunnen we niet zelf: u zult dus ook even iets moeten laten horen als wij het niet opmerken. U kunt de predikant of de kerkeraad benaderen.

Buitenactiviteiten

Naar buiten toe is er in de eerste plaats de diakonie. Hoewel de middelen beperkt zijn verleent zij graag materiële hulp waar dat nodig en mogelijk is. Door het jaar heen zet zij zich ook in voor de diakonale en missionaire projecten van Kerk in Actie, de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk.

Daarnaast gebeurt er ongemerkt nog heel wat doordat gemeenteleden zich persoonlijk inzetten voor zaken als burenhulp, buurtzorg, mensenrechten, vluchtelingenopvang enzovoort. Zo is de kerk, meestal onopgemerkt, zeker een actieve factor in het dorpsleven van Wildervank. Dat organiseren we niet, dat gebeurt gewoon.

Artikel geplaatst door Ben