Context

Context is sinds 2002 ons eigen kerkblad. Het verschijnt op de eerste zondag van iedere maand, behalve in de zomervakantie. Dan komt er één nummer uit voor de maanden juli en augustus. Kopij inleveren vóór de 15e van de voorafgaande maand.

Een abonnement kost €15 per jaar. Graag betalen via rekeningnummer NL12 INGB 0009 4801 96 t.n.v. Context te Wildervank.

Contactadres voor de redactie: Tineke Alvering.

Download hier een webversie van de meest recente Context.
En hier het preekrooster voor juli/augustus.

Oudere nummers van Context zijn nog beschikbaar:
Context juni 2022
Context mei 2022 
Context april 2022 
Context maart 2022 
Context januari 2022

Artikel geplaatst door dsM