Context

Context is sinds 2002 ons eigen kerkblad. Het verschijnt op de eerste zondag van iedere maand, behalve in de zomervakantie. Dan komt er één nummer uit voor de maanden juli en augustus. Kopij inleveren vóór de 15e van de voorafgaande maand.

Een abonnement kost €15 per jaar. Graag betalen via rekeningnummer NL12 INGB 0009 4801 96 t.n.v. Context te Wildervank.

Contactadres voor de redactie: Ria Beekman.

Download hier een webversie van de meest recente Context

Oudere nummers van Context zijn nog beschikbaar:

Context September 2023

Context juli-augustus 2023

Context juni 2023

Context mei 2023

Context april 2023

Context december 2022

Context november 2022 
Context oktober 2022
Context september 2022
Context juli-augustus 2022
Context juni 2022
Context mei 2022

Artikel geplaatst door Ben